AGRC Courses

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse alused Eestis (RPSU)


Description
Ettevõtted, kes teevad rahaga (sh virtuaalvääringutega) seotud tehinguid peavad järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.

​Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peavad EL krediidi- ja finantseerimisasutustes ja ka krüptovaluutaga tegelevates ettevõtetes olema rahapesu tõkestamise (KYC/AML) spetsialistid.

Rahapesu tõkestamise spetsialisti amet on Eestis suhteliselt uus, seda eriti virtuaalvääringu teenuse pakkujate seas. Paljud teenusepakkujad koolitavad oma AML spetsialistid töö käigus.

Antud kursus on õppeprogramm, mis on mõeldud eelkõige krüptovaluutaga tegelevate firmade Compliance Officeridele, kes valmistuvad Rahapesu Andmebüroosse vestlusele minema.

Kursus on sobilik ka kõigile teistele krüpto valdkonna töötajatele ja kõigile, kes on teemast huvitatud ja soovivad töötada rahapesu tõkestamise spetsialistina.

Kursuse käigus tutvustatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise peamisi põhimõtteid; rahapesu faase ja nende äratundmist; riskide hindamist nii riiklikul kui ettevõtte tasandil; firmasiseste rahapesu tõkestamise reeglite tähtsust; hoolsusmeetmete kohaldamise ja KYC protseduuride olulisust.
Content
  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitluse alused Eestis
  • Rahapesu ja terrorismi vastase võitluse alused Eestis
  • EKSAM
  • Eksam
Completion rules
  • All units must be completed
  • Leads to a certificate with a duration: Forever